logo » Thông tin

Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán
Date: 03/11/2015
Quý khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng hay đại diện bên bưu điện, hoặc chuyển tiền vào tài khoản bên dưới.
Hình Thức Giao Hàng Hình Thức Giao Hàng
Date: 14/03/2015