logo » Hướng dẫn mua hang

Hướng dẫn mua hàng


Bước 1: Khách hàng mua hàng nhấn vào nút mua ngay  như hình minh hoại 

 Bước 2: Nhập thông tin khách hàng hình minh hoại